INKOOP

Inkoop

Veel sportverenigingen en stichtingen kopen al jarenlang trouw hun materialen in bij een en dezelfde leverancier en/of sponsor. Door alle hoge kosten waar deze verenigingen en stichtingen mee gemoeid zijn, wordt er steeds kritischer en anders gekeken naar deze inkoop. Bezuinigingen en andere methodes van inkoop zijn hier een logisch gevolg van. Door het grote aanbod van leveranciers uit het netwerk van FIER Sport zijn wij in staat om inkoopfacturen dusdanig te vergelijken dat er betere prijzen dan wel voorwaarden gehanteerd kunnen worden. Dit altijd in een maatwerk oplossing, passend bij beleid en strategie.