Algemeen
In deze disclaimer wordt uitgelegd wat persoonsgegevens zijn, welke gegevens FIER Sport BV verzamelt, waarom we dit doen, hoelang we de gegevens bewaren en wat je rechten zijn.

Contact
FIER Sport BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze disclaimer. Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door of namens:

FIER Sport BV
Vendelier 2e
3905 PA Veenendaal

Voor vragen over onze diensten, kun je terecht bij onze medewerkers. Heb je vragen over dit privacy statement, over de verwerking van jouw persoonsgegevens of heb je andere vragen over dit onderwerp? Dan kun je een e-mail sturen naar de functionaris voor de gegevensbescherming via info@fiersport.nl

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens
Wij verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens wanneer je je aanmeldt voor een evenement of als je het contactformulier invult, nadat je ons hiervoor toestemming hebt gegeven. Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang als dit mag volgens ons interne beleid en de geldende wet- en regelgeving.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van je?
Wij verzamelen op de volgende manieren persoonsgegevens van jou:

Gegevens die jij aan ons geeft:

 • Geslacht
 • IP-adres
 • NAWTE-gegevens
 • Vrijetijdsbesteding en interesses
 • Aanvullende relevante gegevens

Gegevens die wij automatisch krijgen:

 • Informatie die wij door middel van cookies verzamelen, dit staat verder uitgelegd in ons Cookiestatement
 • de datum waarop jij de website bezoekt, het IP-adres van de computer die je gebruikt en het aantal hits

Met wie delen wij jouw gegevens?
Als het nodig is, delen wij (een gedeelte van) jouw persoonsgegevens met de volgende (soorten) partijen:

 • Medewerkers
 • Postverwerkingsbedrijf
 • Service Providers
 • Partners

Als wij jouw persoonsgegevens delen met hier bovengenoemde ontvangers, sluiten wij altijd een verwerkersovereenkomst.

Wat zijn jouw rechten?
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien op grond van de ‘Algemene verordening gegevensbescherming (AVG’), de ‘Uitvoeringswet AVG’. Als wij jouw persoonsgegevens verwerken omdat je daar toestemming voor hebt gegeven, dan kun je die toestemming op elk moment intrekken. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou te sturen.

Daarnaast kun je contact met ons opnemen als je:

 • onjuiste gegevens wilt laten verbeteren, aanvullen of verwijderen
 • wilt dat wij minder persoonsgegevens van jou verwerken
 • bezwaar wilt maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens

In de volgende gevallen kunnen wij jouw aanvraag niet goedkeuren:

 • als het verzoek ongegrond is
 • als het een verzoek is waar wij wettelijk gezien niet aan hoeven te voldoen
 • als wij jouw persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben
 • als wij een gerechtvaardigd belang hebben voor de verwerking

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@www.fierbemiddeling.nl, of per post via:

FIER sport BV
T.a.v. Functionaris gegevensbescherming
Vendelier 2e
3905 PA Veenendaal

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Automatische verwerking
Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor jou.

Heb je een klacht?
Heb je een klacht over onze verwerking van jouw persoonsgegevens of heb je een klacht over onze reactie op je aanvraag? Dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging
FIER Sport BV neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen:

 • toevallige of opzettelijke manipulatie
 • verlies
 • vernietiging
 • toegang door onbevoegde personen
 • overige onrechtmatige verwerkingen

Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de nieuwe veiligheidsnormen.

Wijzigingen
FIER Sport BV heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Hierover hoeven wij jou niet vooraf te informeren. Als wij wijzigingen aanbrengen, brengen wij jou op de hoogte via onze website.