SUBSIDIE
REGULIER

BOSA 

Sportverenigingen kunnen voor de investeringen die zij doen in hun accommodatie of voor de aanschaf van sportmaterialen gebruik maken van de regeling Bouw en Onderhoud Sport Accommodaties (BOSA). Het subsidiepercentage bedraagt 20% en deze is van toepassing op de investering inclusief btw. 

BOSA geeft daarnaast voor een aantal specifieke investeringen 10% extra subsidie. Denk hierbij aan verduurzaming, klimaatadaptatie, toegankelijkheid en circulariteit. 

Subsidie kan achteraf worden aangevraagd, waarbij de facturen niet ouder mogen zijn dan exact 1 jaar. Indien de aan te vragen subsidie €25.000 of meer bedraagt kan ook vooraf op basis van offertes subsidie worden aangevraagd. 

SDE++ 

Indien een sportorganisatie een grootverbruik aansluiting heeft en investeert in het opwekken van energie kan naast de BOSA ook een aanvraag worden ingediend voor de SDE++ subsidie. Dit is een exploitatiesubsidie met een looptijd van 15 jaar.  

Provinciale en gemeentelijke subsidie 

In een aantal provincies en/of gemeentes zijn tevens subsidies beschikbaar voor met name het verduurzamen van sportaccommodaties. Uiteraard onderzoeken wij altijd of dit ook voor jou van toepassing is.